May 21, 2024

Supreme Court of India

दोषी  पोलीस तपास अधिकाऱ्यांनी परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध खोटे  आरोप लावून बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे सिद्ध.   दोषी पोलीस...