Month: January 2022

 कोणताही सरकारीअधिकारी नागरिकांनालस घेतल्याचेप्रमाणपत्र दाखविण्याची सक्ती करूशकत नाहीं. लसीकरण स्वैच्छिकआहे. लसघेणाऱ्यांना लसीचेदुष्परिणाम सांगणे सर्व अधिकाऱ्यांना बंधकारक. केंद्र...