Uncategorized

जनतेच्याहितासाठीकामकरीतअसल्याचाबनावकरुनस्वतः चेघरभरणाऱ्याभ्रष्टमंत्रीवअधिकाऱ्यांचाढोंगीपणउघड. आरोपींच्याअटकेसाठीवर्धा, नागपूरआदीठिकाणीदहालाखलोकांचामोर्चाकाढणारअसल्याचीघोषणा.    नवी दिल्ली:- कोरोना लस बनविणाऱ्या कंपनींना हजारो कोटींचा गैरफायदा पोहचविण्यासाठी बेकायदेशीर घटनाबाह्य आदेश...